Zakres działania i kompetencje - Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działania i kompetencje

Strona znajduje się w archiwum.

Kompetencje Komendanta Powiatowego Policji w Zambrowie:

 1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, kierowników komórek organizacyjnych Komendy zwanych dalej „kierownikiem” oraz bezpośrednio podległych mu policjantów i pracowników.
 2. Komendant może upoważnić poszczególnych policjantów lub pracowników do wydawania w jego imieniu decyzji oraz podejmowania innych czynności w zakresie posiadanego upoważnienia w określonych sprawach.
 3. Komendant może powoływać o charakterze stałym lub doraźnym rady, komisje, zespoły lub wyznaczyć osoby do realizacji zadań wynikających ze specyfiki służby i potrzeb jednos

Komendant określa cele strategiczne funkcjonowania Komendy z uwzględnieniem poleceń władz nadrzędnych oraz kontroluje ich realizację jak również sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością niżej wymienionych komórek organizacyjnych Policji:

 1. Wydziałem Prewencji;
 2. Wydziałem Ruchu Drogowego;
 3. Zespołem Prezydialnym, Kadr i Szkolenia;
 4. Zespołem Administracyjno – Gospodarczym;
 5. Zespołem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 6. Jednoosobowym stanowiskiem do spraw Prasowo - Informacyjnych;
 7. Jednoosobowym stanowiskiem do spraw Łączności i Informatyki.

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji sprawuje nadzór nad pracą następujących komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji :
 

 1. Wydziałem Kryminalnym;
 2. Posterunkiem Policji w Rutkach;
 3. Posterunkiem Policji w Szumowie.

   

Metryczka

Data publikacji 18.11.2008
Data modyfikacji 08.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP Zambrów
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Borowski Jednoosobowe Stanowisko d/s ŁiI
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Predko
do góry