Ewidencje i rejestry

Strona znajduje się w archiwum.

Informacje o prowadzonych ewidencjach i rejestrach w KPP w Zambrowie

WYDZIAŁ PREWENCJI 

 1. Dziennik korespondencyjny Wydziału Prewencji.
 2. Dzienniki podawczy Wydziału Prewencji.
 3. Książka nadzoru jednostki.
 4. Książka służby Rewiru Dzielnicowych.
 5. Książka ewidencji kluczy.
 6. Książka przebiegu służby w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych.
 7. Rejestr spraw o wykroczenia.
 8. Książka Przebiegu Służby.
 9. Książka wydawania broni.
 10. Książka usuniętych i przemieszczonych pojazdów oraz teczka z kopiami dyspozycji usunięcia (przemieszczenia) pojazdu.
 11. Książka zatrzymanych.
 12. Książka dyspozytora.
 13. Książka osób wchodzących do jednostki (rejestr wydanych przepustek).
 14. Rejestr interwencji.
 15. Rejestr badań i ewidencja ekspertyz na zawartość alkoholu we krwi.
 16. Rejestr radiotelefonów i innego sprzętu wydanego do służby ze stanu dyżurki.
 17. Rejestr dozorów policyjnych.
 18. Dziennik ewidencji telegramów wchodzących.
 19. Dziennik telegramów wychodzących.
 20. Dziennik użycia psa służbowego.
 21. Ewidencja wyjść służbowych.
 22. Książka służby w patrolach, obchodach i na posterunkach Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego SP.

WYDZIAŁ KRYMINALNY

 1. Rejestr śledztw i dochodzeń
 2. Dziennik korespondencyjny Wydziału Kryminalnego.
 3. Dziennik podawczy WK.
 4. Księga dowodów rzeczowych.
 5. Rejestr sprawdzeń PKr 1.
 6. Rejestr sprawdzeń KSIP i CEL.
 7. Rejestr sprawdzeń KCIK.
 8. Rejestr sprawdzeń CBD PESEL.

ZESPÓŁ DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH.

 1. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa.
 2. Rejestr wydanych decyzji o cofnięciu poświadczeń bezpieczeństwa.
 3. Rejestr zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 4. Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa.
 5. Rejestr wysłanych druków “Pkr-1” i “Zapytanie o karalność”.
 6. Rejestr akt postępowań sprawdzających.
 7. Ewidencja upoważnień do dostępu do Krajowego Systemu Informacyjnego oraz korzystania z danych SIS w KPP w Zambrowie
 8. Rejestr Pkr 1,2,3.
 9. Rejestr wydanych przepustek.
 10. Rejestr pakowania.
 11. Rejestr meldunków informacyjnych.
 12. Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek.
 13. Ewidencja przepisów Komendanta Powiatowego Policji.
 14. Ewidencja przepisów MSWiA, KGP, KWP.
 15. Książka ewidencji pieczęci służbowych i stempli.
 16. Dziennik ewidencji nośników informacji niejawnych.
 17. Książka doręczeń przesyłek miejscowych.
 18. Dziennik korespondencyjny.
 19. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów.
    

Metryczka

Data publikacji 19.11.2008
Data modyfikacji 23.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP Zambrów
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Borowski Jednoosobowe Stanowisko d/s ŁiI
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Borowski
do góry